Dom produkcyjny Imperia Film w Krakowie – studio filmowe

Czym charakteryzuje się film korporacyjny?

Film korporacyjny prezentuje wizerunek korporacji wśród klientów lub pracowników i odwołuje się do zasad marketingu. Przyjmuje postać graficznej prezentacji, animacji lub filmu dynamicznego. Jego celem może być przedstawienie nowej firmy, ugruntowanie wizerunku marki na rynku lub poinformowanie o nowym projekcie, akcji czy wydarzeniu. Film korporacyjny jest niezastąpionym narzędziem reklamy. Posługiwanie się obrazem w roli medium i operowanie atrakcyjnym wizualnie materiałem filmowym to klucz do sukcesu.

Film korporacyjny jako narzędzie public relations

Film korporacyjny jest środkiem przekazu informacji oraz budowania wizerunku. Zintegrowanie tych dwóch funkcji nie jest łatwe, dlatego warto powierzyć realizację swojego projektu doświadczonej ekipie produkcyjnej, świadczącej kompleksowe usługi – od konceptu, poprzez realizację aż do postprodukcji. Wówczas otrzymamy prawdziwie profesjonalny film korporacyjny. Produkcje tego typu służą zarówno do komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz mogą przedstawiać historię firmy, opis jej działalności, kulturę organizacyjną, panującą w niej atmosferę, cele i osiągnięcia, oferowane usługi czy produkty, sukcesy, rekomendacje i przykładowe realizacje. Dzielą się na filmy promocyjne, wizerunkowe oraz employer branding.

Film korporacyjny nie tylko pomaga pracownikom zapoznać się z misją i filozofią firmy czy zaprezentować jej działalność przyszłym klientom, ale również podnosi jej prestiż i buduje renomę. To jeden z najskuteczniejszych środków przekazu. Dlaczego? Ponieważ pozwala łączyć w całość różne rodzaje medium – obraz, grafikę, dźwięk, zdjęcie, animację czy słowo. To właśnie dzięki temu sugestywnie oddziałuje na odbiorcę, pobudzając jego zmysły na wielu płaszczyznach. Film korporacyjny może pełnić także funkcję spotu reklamowego, umieszczanego na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych.

Film korporacyjny a odbiorca

Tylko prawidłowe zdefiniowanie odbiorcy naszego filmu sprawi, że spełni on swoją rolę i przyniesie oczekiwane korzyści. Należy się zastanowić, do kogo film będzie kierowany i precyzyjnie opisać grupę docelową. Odpowiedź na to pytanie jest ściśle powiązana z celem projektu i będzie warunkować wybór kierunków realizacji. Przykładowo, jeżeli korporacji zależy na zdobyciu nowych pracowników, film w funkcji employer branding warto zaprezentować na targach pracy. Zastanówmy się, jaką osobę chcielibyśmy zatrudnić – film będzie projektowany właśnie z uwzględnieniem tych oczekiwań. Przykładem może być film rekrutacyjny dla Express Car, który okazał się skutecznym sposobem na pozyskanie pracowników, spełniających oczekiwania firmy. Trzeba również ustalić, jaki efekt ma wywołać film i jakie emocje chcemy wzbudzić. Zamiary marketingowe zostaną połączone z artystyczną wizją producenta, tworząc w konsekwencji unikalną jakość.