Dom produkcyjny Imperia Film w Krakowie – studio filmowe

Jak stworzyć atrakcyjny i skuteczny film reklamowy?

Film to narzędzie mające dużą moc, ponieważ poprzez obraz, dźwięk oraz słowo może bardzo mocno oddziaływać na różne zmysły i emocje odbiorców. Dotyczy to nie tylko filmów fabularnych, ale także także tych reklamowych. Pomimo że mają być promocją konkretnego produktu, to warto je tworzyć z zachowaniem pewnych zasad. Wtedy dopiero mogą się okazać interesujące dla odbiorców i skuteczne w swoim oddziaływaniu. Jakie przydatne reguły dobrze jest poznać? Co może pomóc w tym, aby film reklamowy spełnił swoje zadanie?

Główne zasady tworzenia filmów reklamowych

Zapewne nie wszystko da się przewidzieć i czasem popularność zyskują takie filmy reklamowe, po których nikt by się tego nie spodziewał. Jednak najczęściej wymienia się kilka głównych zasad, które pomagają w tworzeniu atrakcyjnego i skutecznego filmu reklamowego:

  • Ważny jest etap wstępny, w którym analizuje się, do jakiej grupy docelowej ma być skierowany produkt i jego reklama, jakie korzyści przyniesie oraz jakim językiem te wszystkie treści opowiadać, aby najlepiej trafiły do odbiorców.
  • Film reklamowy ma być pewną spójną całością, a nie polegać tylko na wymienieniu zalet produktu. Dlatego ważne jest przygotowanie scenariusza, opowiedzenie pewnej historii, która zaciekawi i wciągnie odbiorcę, ale nie za bardzo – tak, aby jednak zapamiętał produkt.
  • Reklama ma nie tylko przedstawiać racjonalne argumenty, lecz także wywoływać emocje poprzez słowa, obrazy czy dźwięki. Dzięki temu będzie lepiej zapamiętana i łatwiej stworzą się pewne skojarzenia z promowanym produktem.
  • Istotne jest pamiętanie o ograniczeniach czasowych i niewydłużanie filmów reklamowych nadmiernie. Zbyt długa i monotonna reklama nie odniesie sukcesu. W produkcjach internetowych i telewizyjnych widać tendencje do skracania czasu trwania różnego rodzajów produkcji oraz dynamizowania ujęć, aby film się nie nudził.
  • Na koniec dobrze jest pamiętać o prostocie, która dotyczy szczególnie języka. Być może są wyjątki, ale w zdecydowanej większości reklam nie przyda się żargon ani specjalistyczne wypowiedzi, ponieważ nie zainteresują one grupy docelowej. Ryzykownym pomysłem mogą być także żarty, bo aby odniosły skutek, muszą być naturalnie i umiejętnie wplecione w całość reklamy. Bardzo złe wrażenie zrobią, jeśli są dodane na siłę czy okaże się, że obrażają jakąś grupę.