Dom produkcyjny Imperia Film w Krakowie – studio filmowe

Na czym polega specyfika filmów promocyjnych?

Celem filmów promocyjnych jest budowanie świadomości marki, dotarcie do nowych konsumentów lub promocja jakiegoś artykułu, miejsca czy usługi. Filmy promocyjne są specyficzne, różnią się od typowych, długich filmów. Przed rozpoczęciem nagrywania filmu promocyjnego konieczne jest ustalenie, jaki dokładnie ma być jego cel.

Montaż filmów promocyjnych

Pierwszym etapem tworzenia filmu promocyjnego, jest przygotowanie scenariusza. Konieczne jest ustalenie, co dokładnie ma zostać przekazanie w filmie. Tego rodzaju wideo musi być ciekawe od pierwszych sekund trwania. Niezależnie od tego, gdzie film ma być wyświetlany, jeśli nie zaciekawi widza od początku, nie spełni swojej funkcji.

Filmy promocyjne zwykle są bardzo krótkie. Ich długość zależna jest od tego, w jakim miejscu będą wyświetlane. Nie powinno się próbować przekazać w filmie bardzo dużej ilości informacji. Należy również unikać nudnych, nic niewnoszących fragmentów.

Filmy promocyjne wyświetlane w mediach społecznościowych często oglądane są bez dźwięku. Jeśli film promocyjny ma trafić na strony tego typu, powinien zawierać ciekawe napisy informujące o kwestiach, które chce się przekazać.

W jaki sposób filmy promocyjne wpływają na widza?

Filmy promocyjne mogą być informacyjne albo bardziej skupiać się na emocjach. Krótki film może nie zadziałać na świadomość widza, ale sprawić, że podświadomie zostanie przekonany do tego, co było celem filmu. Wpływanie na sferę emocjonalną ułatwia zapamiętywanie przekazu.

Na emocje może wpływać muzyka, odpowiednie dźwięki, np. bicie serca, dynamicznie lub statycznie zmontowane sekwencje, a także wykorzystane kolory i światło. Światło i kolor są również elementami, które wykorzystuje się do skupiania uwagi widza na konkretnym miejscu, czy przedmiocie. Filmy promocyjne zwykle kierowane są do konkretnej grupy odbiorczej. W ten sposób działają najskuteczniej, ponieważ nie da się tym samym filmem wpłynąć na każdą osobę.

Ważnym elementem filmów promocyjnych jest wezwanie do akcji, czyli call to action. Dla widza oczywistym musi być to, co powinien zrobić po obejrzeniu filmu, by wejść w interakcję.