Dom produkcyjny Imperia Film w Krakowie – studio filmowe

Na czym polega proces postprodukcji filmowej?

Na czym polega proces postprodukcji filmowej?

Powstanie filmu czy spotu reklamowego to długi proces, który nie składa się wyłącznie z nagrania scen zgodnie ze scenariuszem. Najważniejszą częścią jest postprodukcja filmowa, która obejmuje szereg czynności mających na celu opracowanie surowego materiału i przygotowanie go do emisji. Wyjaśniamy, na czym polega wspomniany proces oraz wskazujemy, dlaczego jest tak ważny.

Etapy powstawania filmu

Na początek warto wspomnieć, że produkcja filmowa niezależnie od realizowanego formatu obejmuje trzy etapy, do których zaliczamy: prepodukcję, produkcję oraz postprodukcję. Pierwszy etap nazywany jest również procesem przygotowawczym do wykonania właściwych zdjęć. Rozpoczyna się ona od decyzji producenta w zakresie przygotowania produkcji filmowej. Wtedy też akceptowany jest scenariusz i treatment. Produkcja z kolei to czas, jaki upływa od pierwszego klapsa na planie zdjęciowym, aż do jego zakończenia, czyli komendy „po ujęciu” . Ostatnim etapem realizacji dzieła filmowego lub reklamowego jest postprodukcja. Obejmuje ona szereg czynności, do których zaliczamy montaż materiału filmowego, jego udźwiękowienie, przygotowanie podkładu muzycznego, efektów specjalnych, napisów, ale też odpowiedniej oprawy kolorystycznej.

Postprodukcja filmowa – ostatni etap produkcji filmu

Jak wspomnieliśmy, postprodukcja obejmuje ostatni etap produkcji filmu, animacji lub spotu reklamowego. Następuje po otrzymaniu surowego nagrania zrealizowanego przez ekipę filmową. Filmy nagrywane są w formacie RAW, a następnie poddawane dalszej obróbce. Na tym etapie przygotowywane są efekty specjalne, napisy oraz ustalana jest kolejność montowanych scen. Wykonuje się również korekcję barwną. Jest to niezwykle ważny etap postprodukcji, który może zdecydować o odbiorze całego utworu. Na korekcję barwną składa się korekcja kolorów oraz color grading (gradacja kolorystyczna). Korekcja kolorów polega na zmianach balansu bieli, kontrastu i nasycenia kolorów, natomiast color grading umożliwia manipulowanie kolorami w celu nadania poszczególnym scenom pożądanego charakteru. Korekcja barwna nie bez przyczyny uważana jest za najważniejszą część postprodukcji. Dzięki niej możliwe jest nadanie dziełu unikalnej stylistyki.

Oprogramowanie wykorzystywane w postprodukcji

Każde studio korzysta z profesjonalnych programów do edycji wideo, które pozwalają na wykonanie postprodukcji na najwyższym poziomie. Istnieją trzej główni producenci oprogramowania, czyli Apple, Adobe i DaVinci. Każde z tych narzędzi ma zbliżony interfejs, na którym zaznaczona jest listwa czasowa, okno projektu, okno podglądu oraz okno ze zbiorem materiałów, użytych w realizowanym projekcie.