Dom produkcyjny Imperia Film w Krakowie – studio filmowe

5 cech dobrego spotu w internecie

W wielu kwestiach reklama w Internecie znacznie przebija reklamę tradycyjną. Spowodowane jest to tym, że przekaz opiera się na nieco innych zasadach. Niejednokrotnie spoty w tradycyjnych środkach masowego przekazu określa się jako „push” – czyli charakteryzujące się pasywnym odbiorem ze strony konsumenta – podczas gdy reklama internetowa definiowana jest jako „pull”, co oznacza aktywny udział odbiorcy. Co więcej, w przypadku Internetu bardzo łatwo dotrzeć do konkretnej grupy docelowej. Nie ma także wątpliwości, że Internet ze względu na dalszy rozwój jest bardzo przyszłościowy, podczas gdy media tradycyjne od kilku lat stoją pod znakiem zapytania. Warto zatem rozważyć inwestycję w filmy reklamowe w Internecie. Przedtem jednak należy dowiedzieć się, jakie cechy powinien spełniać dobry spot dla danego medium.

Dostosowanie formatu

Jedną z kluczowych kwestii – które warto przemyśleć – jest określenie, gdzie dokładnie ma się pojawić reklama. Istnieje mnóstwo przeróżnych platform internetowych, z czego każda z nich charakteryzuje się inną specyfiką. W związku z tym, należy dostosować długość spotu. Niektóre strony i aplikacje charakteryzują się krótkimi formatami, dlatego reklama również powinna mieć podobny czas oraz formę. Istnieją także serwisy (typu YouTube), na których można śmiało próbować z dłuższą reklamą, zawierającą konkretną historie.

Storytelling

Wspominając o fabule reklamy, dobrym rozwiązaniem jest zbudowanie storytellingu, czyli opowieści, która będzie narracją dla całej kampanii. Jest to sposób na wzbudzenie ciekawości u widza. Często takie spoty charakteryzują się tym, że pierwsze reklamy pozostawiają tajemnicze i otwarte zakończenie, natomiast dopiero po czasie ujawniany jest główny cel reklamy.

Zaangażowanie w treść

Tworząc reklamę w Internecie nielogicznym byłoby wyprodukować spot, który będzie w tradycyjnym stylu pasywny. Należy wykorzystać potencjał sieci do stworzenia reklamy, która będzie zachęcała do interakcji odbiorcę. Interaktywność pozwoli zaangażować użytkownika w treść, a do tego istnieje większa szansa, że skorzysta on z reklamowanej oferty.

Nietypowa forma

W Internecie prawie wszystko jest możliwe! To, co nie do końca sprawdzi się w tradycyjnym medium, może odnieść sukces w sieci. Bardzo często spoty nietypowe i oryginalne, szybko stają się tzw. internetowym viralem, czyli treścią powszechnie udostępnianą przez innych użytkowników. Trudno jednak jakkolwiek przewidzieć, co internauci uznają za godne uwagi.

Określona grupa docelowa

Jest to cecha, która jest istotna przy każdej formie reklamy. Mimo to uważamy, że należy to zaakcentować – bowiem jest to kluczowe dla stworzenia dobrego spotu. Co więcej, zlecając produkcję spotów reklamowych, które będą prezentowane w Internecie, dużo łatwiej określić i znaleźć konkretny segment odbiorców (jak i również dotrzeć do nich z przekazem). Dopiero po ustaleniu grupy docelowej, można doprecyzować wcześniej wymienione kwestie.